Πληροφορική για Ενήλικους

Προσαρμοζόμαστε στις γνωστικές απαιτήσεις του εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων
Πληροφορική για Ενήλικους

Τι περιλαμβάνει?

Το πρόγραμμα στα τμήματα ενηλίκων περιλαμβάνει την εκμάθηση εφαρμογών του γνωστού πακέτου MS Office οι οποίες πλέον αποτελούν βασικά εργαλεία της καθημερινής  εργασίας σε ένα περιβάλλον γραφείου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται  η εκμάθηση της Επεξεργασίας κειμένου (Word), των Υπολογιστικών φύλλων( Excel) , της Προβολής Παρουσιάσεων (PowerPoint), Υπηρεσίας Διαδικτύου/Email (χρήση Web Browsers/Outlook), των Βάσεων Δεδομένων(Access) και της Βασικής χρήση  Η/Υ.

N

Ποιούς ενδιαφέρει;

Η καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και η σχετική Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής ενδιαφέρει άμεσα όσους αναζητούν εργασία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Είναι ένα βασικό προσόν για την ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος καθώς επίσης ένα απαραίτητο προαπαιτούμενο που ζητείται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι οι Πιστοποιήσεις Γνώσεων Πληροφορικής – που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. –  έχουν Ισχύ αορίστου διάρκειας σύμφωνα με το Νόμο 4283/2014.

N

Ειδικά Σεμινάρια

Επίσης διοργανώνονται ειδικά σεμινάρια αναλόγως των απαιτήσεων και των συμμετοχών.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε:

  • Σεμινάρια Σχεδιαστικών Πρόγραμματων(όπως AutoCAD)
  • Σεμινάρια Επεξεργασίας Φωτογραφίας (όπως  Photoshop)
  • Σεμινάρια για θέματα Διαδικτύου, όπως ηλεκρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking), ηλεκτρονικές αγορές(online-shopping)

Πως γίνεται το μάθημα?

Τα μαθήματα διεξάγονται σε ολιγομελή τμήματα, και προσαρμόζονται ανάλογα με τις γνώσεις και το επίπεδο του ενδιαφερόμενου. Η παράδοση γίνεται με ευκολονόητο τρόπο και λαμβάνεται υπόψη ο μειωμένος  χρόνος που μπορεί να έχει κάποιος είτε λόγω οικογενειακών είτε επαγγελματικών υποχρεώσεων, ώστε να απαιτεί κατά το ελάχιστο προετοιμασία εκτός μαθημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εφόσον έχει διαπιστωθεί μέσα από ειδικά τεστ προσομοίωσης η ικανότητα των υποψηφίων σε επίπεδα αποδεκτά για την εξασφάλιση της επιτυχίας, προγραμματίζονται  οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων.

N

Πόσο διαρκεί;

Τα τμήματα ενηλίκων έχουν ευελιξία ως προς τη περίοδο που ξεκινούν. Η έναρξη των προγραμμάτων για ενηλίκους  μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο , ανάλογα με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή.

Επίσης υπάρχει ευελιξία ως προς τη διάρκεια, καθώς μπορεί να υπάρχουν τμήματα κανονικού ρυθμού ή και ταχύρρυθμα ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων.

Οι ενδιαφερόμενοι αναλόγως με το στόχο τους (πχ κατάθεση δικαιολογητικών σε ΑΣΕΠ),  καλό είναι να προγραμματίζουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ενηλίκων το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας  υπόψη ότι απαιτείται  ο χρόνος προετοιμασίας, ο χρόνος των εξετάσεων και ο χρόνος έκδοσης της πιστοποίησης.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Καλέστε μας ή περάστε από κοντά για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα Προγράμματα και τις Υπηρεσίες του Info Τraining.

Shares
Share This